Texter

Våren 2013 flyttade Monica och jag tillbaka till Sandviken efter många år ”i förskingringen”, först Finspång sedan Stockholm, sammanlagt 23 år. Tankarna om flytten tillbaka till Sandviken resulterade i en artikel i Lokaltidningen. Se hemvändaren. Artikeln följdes av ytterligare två artiklar i samma tidning.

Jag hade många år på Sandvik bakom mig när jag flyttade. Jag fick då erfarenhet av andra företag och därför lite utifrån-perspektiv på Sandvik. Det resulterade i ett par texter som finns under Sandvik.

En speciell erfarenhet hade jag september-oktober 2018. Jag genomgick strålbehandling på Karolinska sjukhuset alla vardagar under 7 veckor. Många sjukresor med taxi blev det. Rätt snart blev det uppenbart att mycket få taxichaufförer är svenskfödda. Det föranledde mig att undersöka chaufförernas ursprung. Av det blev ett separat avsnitt, taxiförare.
Taxiförarna är en text med anknytning till integration. Ett par andra texter finns under avsnittet Integration.

Andra texter finns under övrigt. F.n. finns det två texter där men fler lär det bli med tiden.
En handlar om sjukvård.
Den andra handlar om privat företagande.