Personlig Plattform

Handlar om att man bygger en egen plattform i tillvaron. Man tydliggör för sig själv vem man är, vad man står för. Inte minst innebär det att man blir tydligare och säkrare i relationen till andra.
Det finns ett antal avsnitt som man jobbar igenom, ett och ett. Avsnitten är:

 • Avsluta det oavslutade
 • Behov
 • Beteenden
 • Gränser
 • Grundvärden
 • Energiläckor
 • Reserver

  Till varje avsnitt finns dokumentation.
  Man kan jobba individuellt under vägledning av en coach.
  Man kan också under ledning av en coach/samordnare jobba i grupper i teleklasser där deltagarna kan jobba hemifrån med hjälp av telefon-uppkoppling till en brygga.