Nedslag i arbetslivet

Här är ett långsiktigt projekt där jag tecknar ner minnen ifrån arbetslivet. Det inleds med de första sommarjobben.
Beskrivning av anställningar, ansvarsområden etc. försöker jag hålla så kort som möjligt. Det är mer som en bakgrund. det jag vill fokusera på är två saker:
1)  Händelser och situationer som sticker ut, som är ovanliga och som jag ibland tycker är väldigt udda.
2) Lärdomar som jag har skaffat mig och som jag tycker är viktiga.
Efterhand som avsnitt blir klara (som utkast i alla fall) lägger jag in dem här:

Första sommarjobbet (bacillskräck)
Yttre renhållningen och jubileet
Ordningsman
Övriga sommarjobb
Reflektioner om Sandvik