Inre ledarskap

Många chefer skulle kunna fungera mycket bättre i sitt ledarskap än vad de gör. Både de själva och medarbetarna skulle må bättre och göra bättre ifrån sig. Man vågar inte vara sig själv utan lägger sig till med en attityd och beteende som inte är naturlig. Man kan emellertid inte sätta upp en sådan mask inför medarbetarna utan att avslöjas. Chefsauktoriteten urholkas.

För somliga räcker det med  insikten att ledarskap egentligen inte är speciellt komplicerat. Kan man vara sig själv når man bäst resultat.

Andra kan behöva stärka sin egen personliga plattform för att skaffa sig det självförtroende som behövs för ett naturligt beteende som ledare.
Det finns ett hjälpmedel för det. Läs mer…