Integration

Ett angeläget ämne som växer och har fått en egen huvudrubrik.
Just nu består det av fyra avsnitt:

Taxiresor
Oktober-november 2018 gjorde jag ett stort antal sjukresor med taxi i Stockholm. De flesta taxichaufförerna var utlandsfödda. Jag frågade dem om deras ursprung och fick en hel del intressant information som jag har sammanställt här.

Flyktingpolitiken
Inför valet 2018 skrev jag ett inlägg om flyktingpolitiken. Det gäller i lika hög grad nu inför valet 2022. Kan läsas här.

Migrationsmyten
en mycket intressant bok av Peo Hansen, professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet. Han visar att flyktingströmmen 2015 och därefter har varit betydligt gynnsammare för Sverige än flertalet medier och politiker påstår. Jag har skrivit en sammanfattning av boken. Länk till sammanfattningen.

Asylpolitik Sverige och Kanada
En ledare i Svenska Dagbladet som beskriver ett fall med en flykting. Ledaren jämför också asylpolitiken i Sverige och Kanada. Sverige hamnar i skamvrån. Jag har ett liknande fall på nära håll som jag beskriver. Allt finns på den här länken.