Sandvik

När jag hade skrivit mina tre inlägg i lokaltidningen (se Hemvändaren) var det min avsikt att också få en fjärde artikel införd. Den handlade specifikt om Sandvik AB, Jag ansåg mig ha perspektiv eftersom jag hade jobbat på företaget 20 år och andra företag därefter som jag kunde jämföra med. En del av artikeln utgjordes av synpunkter på Sandviks flytt av huvudkontoret från Sandviken till Stockholm. Emellertid ville tidningen inte publicera artikeln eftersom de nog ansåg att den var kontroversiell. Företrädare för företaget skulle inte ha möjlighet att bemöta artikeln. I omgångar ändrade jag artikeln så att det blev mer fokus på de positiva synpunkterna på Sandvik (som ju trots allt är betydande). Till slut godtog man artikeln. Den kan läsas här.

Fortfarande var det ju så att mina synpunkter inte helt hade kommit fram. Lösningen då blev att jag skulle framföra mina synpunkter som insändare i stället för artikel. Då skulle Sandvik ha möjlighet att bemöta, sades det. Sagt och gjort, insändaren går att läsa här…
Processen att få artikeln/insändaren publicerad drog ut på tiden. Det gjorde inget då den till slut kom ut samma dag som Sandviks bolagsstämma!
Under 2014 växte oron för Sandviks utveckling. Vid varje kvartalsbokslut tyckte VD Faxander att utvecklingen gick åt rätt håll. Likafullt ha börskursen gått kräftgång.

Allt om Sandvik skrev jag 2014 och 2015. Sedan dess har en hel del hänt. Visserligen har man inte flyttat tillbaka huvudkontoret men med ny VD och ny styrelseordförande ser det ändå lite positivare ut.