Ledarskap

Med ledarskap menar jag såväl inre som yttre ledarskap.
Inre ledarskap är ledarskap över sig själv, att man står på en stadig grund. Det är en förutsättning för ett starkt yttre ledarskap. Läs mer …