CoachingJS

Här har jag samlat alla erfarenheter, kunskaper, verktyg som jag har skaffat mig och tillämpat, huvudsakligen när jag har jobbat i egen regin under JSCoaching men även tidigare i yrkeslivet.
Jag har valt att dela upp i Coaching och Ledarskap även om begreppen är närbesläktade.
Coaching innehåller tankar om vad coaching är och kan ge i min värld. Dessutom finns beskrivning av några olika sammanhang där coaching kan tillämpas.
Även Ledarskap innehåller mina tankar om vad ledarskap kan vara. Dessutom finns en del verktyg som är användbara.