Hemvändaren

Flytten från Stockholm 2013 var långt ifrån självklar. I slutänden kunde vi identifiera ett antal skäl som gjorde att det vägde över till flytt.

Det finns en tidning i Sandviken som är en kombination av annonstidning och lokaltidning. Den distribueras till alla hushåll i kommunen.

I den tidningen fick jag under våren 2014 tre stycken artiklar införda:
Den första handlade om mina egna motiv för flytten. Artikeln finns på s.12 här.

Den andra handlade om fördelar med Sandviken som skulle kunna locka även personer som inte nödvändigtvis har sina rötter i trakten. Artikeln finns på s.26 här…

Den tredje handlade om vad kommunen kan göra för att Sandviken skall bli ännu attraktivare. Artikeln finns på s. 10 här…