Coaching

Alla människor har en stor, outnyttjad potential. Det är min grundläggande inställning till coaching.
Coachens viktigaste roll är att hjälpa till att frigöra potentialen.

Lite mer om tankarna kring min egen coaching finns att läsa här.
En förutsättning för att kunna frigöra så mycket som möjligt av den potential man har är att stå på en stadig personlig plattform. Läs mer …

Några specialvarianter av coaching: