Diagnoser

En diagnos är en grundlig genomgång av alla tänkbara förbättringsområden ett företag kan ha. Med hjälp av en speciell process får man alla deltagare att bidra med synpunkter.
Allt som kommer fram läggs in i en struktur där man skiljer mellan  strategiska, organisatoriska, operativa frågor, attityder m.m. Man tar sedan beslut om korta, snabba åtgärder och mer långsiktiga åtgärder. Grupper med beslutsmandat sätts ihop.
Deltagare brukar vara företagets ledningsgrupp och ytterligare en nivå i organisationen.
Innan man avslutar mötet (som brukar ta två fulla dagar) brukar man tillsätta en strategisk ledningsgrupp som verkar parallellt med den vanliga ledningsgruppen. Läs mer…