Startsida

Det här är en hemsida där jag delar med mig av erfarenheter, nyttigheter och tips från ett långt yrkesliv. Jag berättar också lite om mig själv. Släktforskning är ett område som intresserar mig och kanske kan inspirera andra.

Blogg

Missbruk

En tidigare arbetskamrat har nyligen med stolthet berättat om många år av frihet från alkoholproblem. Det har föranlett mig att beskriva den resa en annan mycket nära arbetskamrat har gjort från missbruk till en i alla avseenden positiv situation. Beskrivningen finns här.

Amerika-släkt

Jag har tidigare haft ett inlägg om Amerika-släkt. Det har jag tagit bort. En anledning är att berättelsen är väl lång och svår att ta till sig för många. En annan anledning är att jag har drabbats av spam. Nu har jag en ny, och kortare beskrivning. Den finns här. Bakgrunden är en kontakt med …

Tankar om Sandviks utveckling

1958 upphörde familjen Göranssons epok efter nästan 100 år som dominerande ägare alltsedan starten 1862. Stenbeck kom in som huvudägare och Wilhelm Haglund blev bruksdisponent. Jag minns stämningen 1957-1958. Företaget gick inte bra och det aviserades uppsägningar. Stämningen var mycket orolig i många familjer, däribland min egen. Pappa trodde att han skulle bli av med …