Startsida

Den här hemsidan är under bearbetning och är långt ifrån klar.

Det här är en hemsida där jag delar med mig av erfarenheter, nyttigheter och tips från ett långt yrkesliv. Jag berättar också lite om mig själv. Släktforskning är ett område som intresserar mig och kanske kan inspirera andra.

 

Blogg

Amerika-släkt

För en kort tid sedan har jag, och många med mig, fått en mängd nya släktingar i USA. Jag blev kontaktad av en person som visade sig vara min fyrmänning. En syster till min mormors far emigrerade till USA tillsammans med en 10-årig son. Fadern till sonen var okänd. Några månader efter ankomsten till USA …

Tankar om Sandviks utveckling

1958 upphörde familjen Göranssons epok efter nästan 100 år som dominerande ägare alltsedan starten 1862. Stenbeck kom in som huvudägare och Wilhelm Haglund blev bruksdisponent. Jag minns stämningen 1957-1958. Företaget gick inte bra och det aviserades uppsägningar. Stämningen var mycket orolig i många familjer, däribland min egen. Pappa trodde att han skulle bli av med …

Cynism och populism

Oavsett vilken grundläggande politisk uppfattning man har måste man respektera S för en ideologi som historiskt är präglad av solidaritet och humanism. Men vad är det som håller på att hända? Den politik som har presenterats inför kommande val har inslag som man inte känner igen. Det har medfört protester och t.o.m. avhopp från medlemmar …

Den här hemsidan är under bearbetning och är långt ifrån klar.

Det här är en hemsida där jag delar med mig av erfarenheter, nyttigheter och tips från ett långt yrkesliv. Jag berättar också lite om mig själv. Släktforskning är ett område som intresserar mig och kanske kan inspirera andra.