Övrigt

Sjukvård
Trots flytten tillbaka till Sandviken är Monica och jag fortfarande skrivna i Stockholm. Man må tycka att vi borde skriva oss i Sandviken men det finns allvarliga skäl att inte göra så. Vi båda har haft och har sjukdomar som kräver kvalificerad vård. Sådana synnerligen värdefulla vårdkontakter har vi i Stockholm. Vi vågar inte byta.
Tyvärr bidrar också att Gävle sjukhus inte har speciellt bra rykte. Man har kunnat läsa om brister i vården. Ledningen har alltid tonat ner men efterhand kom också konkreta siffror som visar att sjukhuset ligger i bottenskiktet bland svenska sjukhus när det gäller patientsäkerhet. Det resulterade i en insändare i Gefle Dagblad. Texten finns här…
Sedan dess har kritiken fortsatt, nu från personalgrupper. Ledningen fortsätter nonchalera. Det finns all anledning att ifrågasätta kompetens och inställning hos såväl sjukhusledning som ansvariga inom Region Gävleborg.

Privat företagande
Jag har skrivit en text med rubriken ”Kapitalisten, mångfalden och integrationen”. Kapitalisten
Inspirationen kommer från ett företag som jag har sett på nära håll i flera års tid. Man har aktivt jobbat med mångfald och inte minst med mycket gott resultat integrerat utlandsfödda i verksamheten. Det är också ett inlägg i debatten om ”kapitalister”. Det borde vara OK att tjäna pengar för den som tar en stor personlig risk samt skapar en mängd arbetstillfällen och andra värden.
Flyktingfrågan engagerar mig en hel del. Jag tycker 1) att hanteringen inte alls har varit (och är) bra och 2) att det finns aspekter som inte riktigt har kommit fram.

Cynism och populism
Den tändande gnistan till den här texten är S-ledningens hårda flyktingpolitik. Man har cyniskt räknat med att det finns en majoritet som är emot invandring och att man genom en hård politik skall kunna ta tillbaka röster från SD. En historisk felbedömning. SD gynnas, S förlorar.
Jag tar också upp ett par andra områden som präglas av cynism och populism. Effekten av den hårda politiken skulle bli ett i flera avseenden mörkare och omänskligare samhälle.
Jag ger mig också in på en redovisning av vad som skulle bli effekter av en generösare och humanare politik.
Hela texten här.