Effektiva ledningsgrupper

Många är vi som har upplevt ledningsgrupper som inte är speciellt effektiva. T.ex. fastnar man gärna i dagsaktuella ämnen på bekostnad av de mer långsiktiga och strategiska.

Ett bra sätt är att skapa en parallell ledningsgrupp som enbart jobbar med de långsiktiga och strategiska frågorna. Den gruppen kan med fördel bestå av fler personer i organisationen för att ge förutsättningar för bättre förankring.
Inspiration och underlag för en sådan utökad ledningsgrupp kan man få från en Diagnos som förklaras närmare här.

En helt annan typ av ledningsgrupp består av personer från fler företag, sådana företag som är för små för att ha en egen ledningsgrupp. Deltagarna i ledningsgrupp för småföretagare träffas regelbundet och arbetar med en struktur som ger alla lika stort utrymme. Alla bidrar till att utveckla allas verksamheter. Läs mer…