Taxiförare

Under september-oktober 2018 gjorde jag ett stort antal taxiresor (sjukresor) i Stockholm. Jag genomgick strålbehandling på Karolinska varje vardag under 7 veckor. Det blev då tillsammans 35 resor. Det jag nu skriver har inget alls med behandlingen att göra. Det är bara en bakgrund till att jag har gjort så många taxiresor. Det är resorna som är temat.
Efter några få dagar noterade jag att ingen av taxiförarna var svenskfödd. Det föranledde mig att börja fråga förarna om deras ursprung. Det gjorde jag sedan konsekvent under alla veckor. Ibland gav det upphov till berättelser, ibland inte. Jag pressade inte på utan det fick bli som det ville. Jag redovisar bara rakt av och tar inte ställning till eventuella åsikter eller faktauppgifter.

Berättelserna har jag delat upp i tre delar:

1) Kompetens/erfarenhet (som inte utnyttjas)
Här menar jag berättelser från förare som har en högskoleutbildning och/ eller en arbetslivserfarenhet som skulle kunna tas tillvara i Sverige men hindren är för stora. Det är påfallande att dessa människor ofta har barn som skaffar sig högskoleutbildning. Det är många som är, eller studerar till, läkare, arkitekter, jurister, ingenjörer etc. Det är säkert så att deras föräldrar ser till att ge barnen de möjligheter som de själva inte har fått.

2) Övriga berättelser
Berättelserna från de övriga utlandsfödda. Jag är övertygad om att några av dem har liknande bakgrund som de tidigare men det har inte kommit fram spontant och jag har inte specifikt försökt få fram det heller.

3) De svenskfödda.
Resterande berättelser, d.v.s. från de förare som är svenskfödda.

Berättelserna finns i den här länken.

Redovisning av förarnas ursprung finns i den här länken.