Pionjärcoaching

Pionjärer är personer som har en speciell betydelse för ett företags utveckling. Coaching ger dem verktyg för att effektivt driva sin pionjärinsats.
Läs mer…