Affärsplaner

Många har säkert upplevt affärsplaner som sträcker sig sida upp och sida ner. De har tagit lång tid att ta fram och är kanske inte heller så väl förankrade.

Behövs affärsplaner? Ja, om de är rätt framtagna. Då åstadkommer man samsyn, fokus och engagemang.

Det kan göras enkelt. Här visas mallen för en affärsplan som ryms på en sida. Det behöver inte vara mer än så.