Cynism och populism

Oavsett vilken grundläggande politisk uppfattning man har måste man respektera S för en ideologi som historiskt är präglad av solidaritet och humanism.

Men vad är det som håller på att hända? Den politik som har presenterats inför kommande val har inslag som man inte känner igen. Det har medfört protester och t.o.m. avhopp från medlemmar i en omfattning som säkert aldrig har förekommit inom partiet. Jag tycker synd om partimedlemmar som länge, ofta i generationer, varit trogna partiet men nu inte längre känner igen sig.

Jag använder hårda ord som cynism och populism och tänker ge några exempel på det. Jag beskriver också vad jag tror blir konsekvenser av den förda politiken.
Samtidigt har jag åsikter om vilka konsekvenserna hade kunnat bli om man valt en annan politik, som ligger mer i linje med vad många känner igen. Det kommer sist i texten..

Man kan säkert uppfatta att jag angriper partiet S men det är absolut inte min avsikt. Men den nuvarande partiledningen är emellertid något annat än partiet, är jag övertygad om.

3 områden sticker ut; LSS, sjukskrivningar och flyktingsituationen.

1) LSS
Det utgick ett påbud från finansministern om att kostnaderna för LSS är för höga. Det fanns väl en tanke om att komma åt fusket men inga konkreta åtgärder kunde skönjas. Det skulle väl kommunerna fixa. Självklart kunde man inte det. Istället har ”lydiga” kommuner visat ”handlingskraft” genom att dra in stödet för personer med mycket ömmande behov. När reaktionerna från allmänheten (de röstberättigade) började bli för starka drog man tillbaka påbudet. Ett utslag av humanism? Nej. Populism.

2) Sjukskrivningar
Ett likartat påbud, kostnaderna för sjukskrivningar måste minska. Samma visa igen. Potentiella väljare började i allt högre utsträckning reagera på omänskliga beslut i sjukskrivningsärenden. Vad gör man då? Jo, man utser en syndabock. Man sparkar generaldirektören Ann-Marie Begler. Problemet är bara att Begler allmänt anses vara en högst duglig person som har följt regeringens direktiv. Att hon också anses vara en utmärkt chef visas av att hela ledningsgruppen hos Försäkringskassan protesterar öppet mot avskedandet. T.o.m. Begler själv protesterar. Ett alltför uppenbart försök från S-ledningen att smita från sitt ansvar. Cynism och (försök till ) populism.

3) Flyktingpolitiken
Man har valt en flyktingpolitik som i stor utsträckning går SD till mötes. Det har man gjort för att man tror (trodde) att en majoritet av befolkningen är motståndare till en generös flyktingpolitik och att man skulle kunna ta tillbaka röster från SD. Cynism och populism.
Så här har konsekvenserna blivit:
• Man rättfärdigar SD’s flyktingpolitik vilket stärker SD. Väljare uppfattar SD, inte S, som konsekventa. SD vinner. S förlorar.
• Cynismen banar väg för ett omänskligare samhälle. Mörka krafter får luft under vingarna.
• Invandrare drabbas genom att man förstärker människors negativa inställning till invandring.
• Flyktingar blir offer för en orimlig och omänsklig hantering av migrationsärenden. Det medför mänskliga tragedier och ökad brottslighet.
• Samhällets ryggrad, alla organisationer, föreningar, frivilliga, som ställer upp och som hyllas i andra sammanhang, t.ex. vid brandbekämpning, terrordåd, allehanda kriser m.m. lämnas nu i sticket.

Tänk om politiken istället hade präglats av:
• Humanistisk behandling av flyktingar.
• Fokus på långsiktiga, positiva effekter av invandring istället för kortsiktiga kostnader.
• Mänsklig, generös behandling av sjuka och handikappade.

Det skulle bidra till ett mänskligare samhälle.
De mörka krafterna skulle inte få samma utrymme.
SD’s flyktingpolitik skulle inte rättfärdigas.
Alla som osjälviskt ställer upp för nödlidande skulle känna och få stöd och skulle med glädje fortsätta ställa upp när de behövs.
S skulle med stolthet kunna stå fast vid tidigare värdeord som humanism och solidaritet. Man skulle vinna sympatisörer långsiktigt, kanske redan till kommande val.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *