Missbruk

En tidigare arbetskamrat har nyligen med stolthet berättat om många år av frihet från alkoholproblem. Det har föranlett mig att beskriva den resa en annan mycket nära arbetskamrat har gjort från missbruk till en i alla avseenden positiv situation. Beskrivningen finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *