Cynism och populism

Den tändande gnistan till den här texten är S-ledningens hårda flyktingpolitik. Man har cyniskt räknat med att det finns en majoritet som är emot invandring och att man genom en hård politik skall kunna ta tillbaka röster från SD. En historisk felbedömning. SD gynnas, S förlorar.
Jag tar också upp ett par andra områden som präglas av cynism och populism. Effekten av den hårda politiken skulle bli ett i flera avseenden mörkare och omänskligare samhälle.
Jag ger mig också in på en redovisning av vad som skulle bli effekter av en generösare och humanare politik.
Hela texten här.