Amnesti

S+M+SD=sant?
Den som orkar läsa får svaret på slutet.
Låt mig förklara.
På senare tid har det hänt att politiker, t.ex. Stefan Löfven, sagt att landet bryts isär. Det har gällt frågor där man upplever (påstår) att klyftorna har ökat. Språkbruket har ofta känts lite väl drastiskt och överdrivet.

Nu har vi emellertid en situation där jag tycker att en sådan drastisk beskrivning är relevant. Det är huruvida vi skall stoppa utvisningar av flyktingar (mest ungdomar) till helvetet i Afghanistan eller fortsätta som hittills. Det är mer än en vanlig politisk fråga. Det är en fråga om liv eller död.
Det finns två starkt åtskilda läger, det HUMANA och det OKÄNSLIGA.
Det HUMANA lägret består av människor som tycker det är fullständigt orimligt att fortsätta som hittills. Det handlar dels om det omänskliga att skicka människor till ett sådant inferno men också om att utsätta dem för traumat med orimligt långa handläggningstider.
I det här lägret finns bland annat alla beundransvärda människor som osjälviskt ställer upp och hjälper de som lider. Sådana människor skall vi vara stolta över och tacksamma för. De brukar synas med sin humanism, kreativitet och handlingskraft i sammanhang när något dramatiskt har hänt. Tänk t.ex. på terrorattentatet på Drottninggatan. Då hyllades dessa människor för sin insats. Men deras insats nonchaleras nu av politiker och myndigheter när det handlar om de som riskerar att skickas (och skickas) till Afghanistan. Jag tror att alla i det här lägret mår dåligt av att representeras av beslutsfattare som verkar tycka att empati inte är så viktigt.
Det OKÄNSLIGA lägret består av rasister, främlingsfientliga och invandringskritiska människor. Här finns också byråkrater och paragrafryttare för vilka regler och påbud inte lämnar utrymme för mänsklighet och flexibilitet. Jag tror också att lägret består av många rädda och osäkra människor, sådana som har skrämts av propaganda och lögner. Vad händer med mig om det kommer in många invandrare? Dessa människor kan jag inte vara alltför kritisk mot utan tycker det är synd att de inte kan känna sig så pass trygga att det lämnar utrymme för empati.
Var står då våra politiska partier?
V har hela tiden stått på flyktingarnas sida.
L börjar visa tecken på att svänga över mot det HUMANA lägret.
C var, tillsammans med V, det enda parti som inte ställde sig bakom den betydligt hårdare och omänskliga flyktingpolitiken som beslutades om 2015. Hittills har man ändå inte varit beredd att ställa sig bakom kravet på amnesti eller åtminstone tillfälligt stopp för att skicka människor till Afghanistan. Men det börjar synas tecken på att man är på väg dit.
MP kunde man förvänta sig borde tillhöra HUMANA lägret men flatheten och tystnaden i regeringsställning gör att man inte förtjänar att räknas dit.
KD vet jag inget om men lägger heller ingen krut på att ta reda på eftersom det har så marginell betydelse i sammanhanget.
S är traditionellt ett parti där partidisciplin och sammanhållning är viktigt. Nu bevittnar vi något unikt. Många partidistrikt och kommunledningar tar tydligt ställning och försöker påverka partledningen att verka för amnesti. Men tyvärr är det fortfarande partiledningen som bestämmer.
Vilka partier har vi då på den OKÄNSLIGA sidan?
Vi kan stryka frågetecknet på första raden i min text . Vi har en allians i majoritet:
S+M+SD
Sug på den sura karamellen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *