Personakter

Här är länkar till personakter för många av mina närmaste släktingar. När du klickar på namnet du är intresserad av hamnar du hos den personen och personens föräldrar, barn och syskon. Du kan sedan klicka dig fram hos alla personer som är markerade. Underlaget för alla personakterna är släktträdet som jag har skapat i MyHeritage (och som också finns i MinSläkt).
Det fattas säkert personer och om jag får tips om sådant som saknas kan jag försöka komplettera.
Här är personerna:

Jag  Monica
Nils  Johan  Emma  Olle   Signe  Gunborg  (Elsa, Elis och Anna har ju inga ättlingar)
Sven  Sigrid