Jobb

1970-1990
Sandvik AB, Sandviken. De första 8 åren på Stålforskningen. Jobbade med produktutveckling och teknisk service inom trådprodukter. Resterande tid på marknadssidan med marknadsföring och försäljning av rörprodukter. Blev så småningom marknadschef för ett antal olika marknadssegment, t.ex. olja&gas och kärnkraft.

1990-1998
Gränges AB i Finspång som marknadschef. Produkterna var valsade aluminiumband för många olika marknadssegment, t.ex. bilindustrin.
1998-2000
VD för Svenska Aluminiumkompaniet i Stockholm. Ett av bolagen i den lilla koncernen The Empire, ledd av Ian Wachtmeister. Vi lagerförde och sålde aluminium, stål, koppar och mässing i alla möjliga produktformer. Hade också en del färdigställning, kapning, sågning, vattenskärning.
2000-2002
Managementkonsult inom Adizes Scandinavia i Stockholm. Adizes, med högkvarter i Santa Barbara, Kalifornien, står för en intressant metodik för verksamhetsutveckling.
2002-
Coachning och ledarskapsfrågor inom det egna företaget JSCoaching. Jobbade huvudsakligen med ledare, VD-ar för mindre företag, mellanchefer i större företag.
2004
Interimsuppdrag i 7 månader. Delat ledarskap med VD. VD ville fokusera på affärer medan jag ägnade mig åt utveckling av personalen (enbart kvinnor).
2006-
Ackrediterad associate hos Institute for Independent Business (IIB). IIB’s fokus är stöd till små och medelstora företag (SME).
2008
TAM (Turn Around Management)-uppdrag hos stålverk i Serbien. Projekt administrerat av EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). Tillsammans med en kollega (från Danmark) hjälpte vi stålföretaget så att man skulle kunna utveckla affärer i Västeuropa (inte bara f.d. östblocket som tidigare).
2006-2012
Medlem i VD-Stödet (www.vdstodet.se). VD-Stödet kan sägas vara den svenska grenen av IIB (se ovan). Fokus var alltså stöd till små och medelstora företag.
2012-2015
Lämnat VD-Stödet men fortsatt att i egen regi jobba mot små och medelstora företag.