Flyktingpolitiken

Man har valt en flyktingpolitik som i stor utsträckning går SD till mötes. Det har man
gjort för att man tror (trodde) att en majoritet av befolkningen är motståndare till en
generös flyktingpolitik och att man skulle kunna ta tillbaka röster från SD. Cynism och
populism.
Så här har konsekvenserna blivit:
• Man rättfärdigar SD’s flyktingpolitik vilket stärker SD. Väljare uppfattar SD, inte S,
som konsekventa. SD vinner. S förlorar.
• Cynismen banar väg för ett omänskligare samhälle. Mörka krafter får luft under
vingarna.
• Invandrare drabbas genom att man förstärker människors negativa inställning till
invandring.
• Flyktingar blir offer för en orimlig och omänsklig hantering av migrationsärenden.
Det medför mänskliga tragedier och ökad brottslighet.
• Samhällets ryggrad, alla organisationer, föreningar, frivilliga, som ställer upp och
som hyllas i andra sammanhang, t.ex. vid brandbekämpning, terrordåd, allehanda
kriser m.m. lämnas nu i sticket.
Tänk om politiken istället hade präglats av:
• Humanistisk behandling av flyktingar.
• Fokus på långsiktiga, positiva effekter av invandring istället för kortsiktiga
kostnader.
• Mänsklig, generös behandling av sjuka och handikappade.
Det skulle bidra till ett mänskligare samhälle.
De mörka krafterna skulle inte få samma utrymme.
SD’s flyktingpolitik skulle inte rättfärdigas.
Alla som osjälviskt ställer upp för nödlidande skulle känna och få stöd och skulle med
glädje fortsätta ställa upp när de behövs.
S skulle med stolthet kunna stå fast vid tidigare värdeord som humanism och
solidaritet. Man skulle vinna sympatisörer långsiktigt, kanske redan till kommande
va